QS MANAGER AS

Strandgata 31, 2317 Hamar


QS Manager AS har lang og bred erfaring innenfor kvalitetssikring og dokumentasjon, og har bidratt til å utvikle fagområdet ARI Management (Asset/Resource/Inventory Management). Vi har arbeidet med å kvalitetssikre og dokumentere drift av teknologi og andre driftskritiske ressurser gjennom en årrekke. Dette har vi satt sammen med praktisk erfaring fra å lede og administrere ulike typer bedrifter. QS Manager EE er denne erfaringen satt i system.

Våre produkter er laget for å støtte og forenkle viktige funksjoner i virksomheten

Våre produkter effektiviserer og forenkler de prosesser som kvalitetssikring fører med seg. QSM kan med fordel benyttes som verktøy for de som ønsker organisere sin drift etter ITIL metoden. Vi har fornøyde brukere innenfor ulike bransjer, både i privat og offentlig sektor. Foruten å være distributør og rettighetsinnehaver til QS Manager® og QS Gjestebok (elektronisk besøksregistrering), leverer vi konsulenttjenester knyttet til administrasjon av virksomhetens ressurser. Våre konsulenter har bred erfaring innenfor administrasjon, ledelse og drift av IKT. Vi deler gjerne vår erfaring i å håndtere de endringsprosesser teknologien framtvinger i ulike typer organisasjoner, og bistår gjerne våre kunder i med å komme igang med interne prosjekter. Gjennom vår deltagelse og tett oppfølging av ulike prosjekter innenfor vårt fagområde, har vi hentet verdifull input til å lage gode og brukervennlige verktøy. Allerede i 1995 startet vi med å utvikle konseptet QS Manager. Ideen var å lage en løsning for å sikre og effektivisere driften av dataanlegget. Gjennom mange års erfaring fra databransjen, hadde vi sett hvilke konsekvenser innføring av teknologi hadde i ulike typer virksomheter. Det som slo oss, var at ingen var forberedt på hvor avhengig de ble av teknologien. På den måten fikk det unødvendig store konsekvenser når noe stoppet. Fortsatt gjør mangel på oversikt og systematikk den daglige driften unødvendig kostbar. Enkle tiltak vil kunne spare store summer, og i enkelte tilfeller til og med hindre selskaper i å gå konkurs. Ettersom vi utviklet systemet i tett samarbeid med våre brukere, ble det naturlig at systemet etter hvert også omfattet andre typer ressurser som er viktig for å opprettholde virksomheten. I dag fremstår vi som eksperter på ARI Management (Asset/Resource/Inventory).

QS Manager's hovedkontor ligger i Strandgata 31 på Hamar.